კომპანიამიღებისდროსუპროცენტოპირველად სესხიპირველი სესხის მაქსიმუმისესხის ვადააიღე სესხი
15 წუთში 50-250 ლარი650 ლარი
*94.3%
1-30 დღეაიღე სესხი
15 წუთში 30 - 500 ლარი900 ლარი
*100%
5-730 დღეაიღე სესხი
15 წუთში 50 - 500 ლარი1000 ლარი
*100%
5-30 დღეაიღე სესხი
15 წუთში 100-1000 ლარი1000 ლარი
*99.95%
1-12 თვემდეაიღე სესხი
15 წუთში 500-3000 ლარი3000 ლარი
*95.13%
3-24 თვემდეაიღე სესხი
15 წუთში 400 - 1500 ლარი4000 ლარი
*97.48%
3-36 თვემდეაიღე სესხი
15 წუთში 50 - 500 ლარი1500 ლარი
*99.98%
5-30 დღეაიღე სესხი
5 წუთში 100-300 ლარი300 ლარი
*99.61%
1-20 დღეაიღე სესხი
15 წუთში 500-5000 ლარი5000 ლარი
*ინდივიდუალური
1-36 თვემდეაიღე სესხი
1 დღე 1000-30000 ლარი30000 ლარი
*ინდივიდუალური
3-72 თვემდეაიღე სესხი
1 დღე 500-20000 ლარი20000 ლარი
*ინდივიდუალური
3-36 თვემდეაიღე სესხი

* წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი


 

სამსახური ან დასაქმება თქვენი ფინანსური ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ასპექტია, რომელსაც ითვალისწინებენ განაცხადის მრავალ მომსახურეობებზე მიღებამდე და მოკლევადიანი სწრაფი სესხები არაა გამონაკლისი, რადგან ამ კერძო კრედიტორებს სურთ სტაბილური შემოსავლის ნახვა სესხის გაცემამდე. სტაბილური შემოსავალი ან სამსახური ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ როგორც კომუნალური, ასევე სხვა არსებითი აუცილებლობების გადახდა და უფრო დიდი ალბათობაა იმისა რომ, თქვენ შეძლებთ დავალიანების დაფარვა.

მაგრამ მაშინაც კი, თუ თქვენ არა გაქვთ სამსახური, თქვენ ხანდახან შეგიძლიათ სესხის მიღება იმიტომ, რომ უმუშევრობა ეს ჯერ არ ნიშნავს ყოველგვარი შემოსავლის არ ქონას, რადგან არსებობს სხვადასხვა შემოსავლის სახეობები, როგორიცაა პასიური შემოსავალი, საპენსიო და სოციალური დაცვის შემოსავალი, რომლებიც არ ითვლებიან ოფიციალურ შემოსავლად. მაგრამ მაშინაც კი, თუ თქვენ არა გაქვთ რეგულარული შემოსავალი, არსებობენ გარკვეული კრედიტორები, რომლებიც მზად არიან გარისკონ და სესხი გასცენ, თუ თქვენ არა ხართ მსესხებლების შავ სიაში ან არ გაქვთ ცუდი საკრედიტო ანგარიში. როგორც წესი, ადამიანს შეუძლია ამ სესხების მიღება დასაქმების გარეშე, თუ თქვენ უკვე აგიღიათ ამ კომპანიიდან სესხი და წარმატებით დაგიფარავთ ყოველგვარი შეფერხების გარეშე. ეს აქტი კრედიტორებს ნდობის საშუალებას აძლევს, რომ თქვენ გააკეთებთ ყველაფერს, რაც თქვენს ძალაშია სესხის უკან დასაბრუნებლად.

მსოფლიო ეკონომიკა 2008-2009 წლის კრიზისი დიდწილად დაძლია, მაგრამ უმუშევრობის სტატისტიკა ზოგიერთ ქვენებში ჯერ კიდევ იმდენად მაღალია, როგორც მოსახლეობის 10%. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის ხალხი, ვისაც არაა აქვს სამსახური არ სჭირდებათ ფული გადარჩენისთვის, რათა დააკმაყოფილონ მათი ძირითადი მოთხოვნები, როგორიცაა საკვები და თავშესაფარი. და მორიგი კრედიტორები, მაგალითად ბანკები არც კი შემოგხედავენ, თუ არ გაქვთ ოფიციალური შემოსავალი, მაშინ დარჩება ერთადერთი გამოსავალი ეცადოთ სწრაფი სესხის მიღება.

ეს სესხები, რომლებიც იძლევიან დასაქმების გადამოწმების გარეშე მოსახერხებელია იმ ხალხისთვის, ვინც მუშაობს ნახევარ განაკვეთზე ან შოულობენ ფულს ფრილანს მცირე სამსახურებიდან, არ მუშაობენ სრულ განაკვეთზე და არა აქვთ რეგულარული შემოსავალი, სწორედ მაგიტომ მათ არ შეუძლიათ სესხის გამოტანა. ხალხი, რომელიც მუშაობს არაოფიციალურ ეკონომიკაში და გადასახადებს არ იხდიან შეუძლიათ ამ მოკლევადიანი სესხის აღება, რადგან კრედიტორები არ ამოწმებენ მათი შემოსავლების განაცხადებეს და ეს თქვენ გაძლევთ სესხის გამოტანის შესაძლებლობას, საჭიროებისამებრ. მაგრამ ამ ბოლო დროს მსოფლიოს მთავრობები დაიწყეს კამათი კრედიტორებთან, რომლებიც არ ამოწმებენ თავიანთი კლიენტების დასაქმების განაცხადებს და ამ ქმედებეების შედეგად ბევრად რთული ხდება სესხის დაბრუნება.

რამდენი ფულის გამოტანა შემიძლია რეგულარული შემოსავლის გარეშე?

სესხები, რომლებსაც იძლევიან დასაქმების გადამოწმების გარეშე კრედიტორებისთვის ძალიან სარისკოა და მათ მხოლოდ შეუძლიათ სესხის დარიგება, თუ მოგება ყველა მსესხებლისგან არ იქნება საკმაოდ მაღალი რისკის შესამცირებლად. და სწორედ ამიტომ კრედიტორებმა საშუალებას აძლევენ თავიანთ მომხმარებლებს მოკლევადიანი სესხების გამოტანა, შემოსავლების განცხადებების შემოწმების გარეშე. ეს სწრაფი სესხები, როგორც წესი, ბევრად უფრო მომგებიანია დიდი წლიური საპროცენტო განაკვეთის გამო ვიდრე სხვა გრძელვადიანი სესხის სახეობები. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეძლებთ იმ თანხის სესხება, რომელიც არ აღემატება 1500 ლარს, მაგრამ ეს საკმარისი უნდა იყოს თქვენი საგანგებო სესხების დასაფარად.

სესხების დაფარვის ვადები დასაქმების გადამოწმების გარეშე

თუ თქვენ არა გაქვთ რეგულარული შემოსავალი მაშინ შეგიძლიათ ისესხოთ მხოლოდ არასაბანკო კრედიტები და მათი დაფარვის პირობებია, როგორც წესი, 1-30 დღე და ეს, ჩვეულებრივ, საკმარისია ნასესხები თანხის უკან დაბრუნებისთვის. რა თქმა უნდა, ყველა კრედიტორი ადგენს თავის საკუთარ წესებს და არსებობს ზოგიერთი სამომხმარებლო სესხების შემოთავაზებები, რომლითაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ, მაგრამ ზოგადად ყველაზე გავრცელებული პირობაა 30 დღე. თუ თქვენ არ შეგიძლიათ სესხის დროულად დაფარვა, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ სესხის გადავადება, ერთჯერადად გარკვეული თანხის გადახდით 7, 15 ან 30 დღით.

როგორი ალტერნატივა არსებობს?

არსებობს სწრაფი სესხების გარკვეული ალტერნატივა ოფიციალური დასაქმების გარეშე და ეს ზოგიერთი გრძელვადიანი სესხებია, სადაც თქვენ რამეს აგირავებთ კრედიტორებს. ეს სესხები, რომლესთვისაც აგირავედენ რამეს, უწოდებენ არასაბლანკო(უზრუნველყოფილ) სესხებს, ისინი, როგორც წესი ნაკლებ რისკებს წარმოადგენენ როგორც კრედიტორისთვის, ასევე მსესხებლისთვის. როდესაც თქვენ იღებთ არასაბლანკო მანქანის სესხს თუ სხვა არასაბლანკო რაიმე სესხს, თქვენ აძლევთ პირობას, რომ გადაიხდით თვიურ პროცენტებს კრედიტორს, თუ არა და კრედიტორს უფლება აქვს დაგირავებული ნივთის წართმევა. ეს სესხები უფრო ნაკლებ რისკს წარმოადგენენ და ამრიგად კრედიტორებს სსურთ მათი დაბრუნება, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თქვენ არა გაქვთ მუდმივი სამსახური ან რეგულარული შემოსავალი.
თუ თქვენ ფიქრობთ ფულის სესხებაზე, მაგრამ თქვენ არა გაქვთ რეგულარული შემოსავალი, რომელიც თქვენ ბანკის ანგარიშზე ჯდება, მაშინ განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა იყოთ, რადგან ამ სწრაფი სესხების აღება ადვილია და დაფარვა უფრო რთული. თქვენ უნდა მკაცრად გადახედოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა და შეაფასოდ შეძლებთ თუ არა მაგ თანხის დაფარვას. სესხი მშვენიერი გამოსავალია თქვენი ბიუჯეტის ხვრელების დასაფიქსირებლად, მაგრამ მას ასევე შეუძლება ფინანსურ ბომბად გადაიქცეს და გეომეტრიული პროგრესიივით გაიზარდოს, თუ კონტროლის ქვეშ არ დააყენებთ.