არსებობს მეტნაკლებად პრესტიჟული და მაღალანაზღაურებადი პროფესიების საერთო და მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილი მაღალანაზღაურებადი სპეციალობების რეიტინგი . მოდით გავიგოთ პერსპექტიული პროფესიების შესახებ. რომელი პროფესიებია ქალებისთვის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი? ქალბატონები მიისწრაფიან გამოიმუშაონ არანაკლები თანხა, ვიდრე მამაკაცები გამოიმუშავებენ. გავარკვიოთ, რომელი თანამდებობებია ქალებისთვის, რომელიც მათ დიდ შემოსავალს მოუტანს. განვიხილოთ რეიტინგი. ქალი დირექტორები გამოიმუშავებენ საკმაოდ დიდ თანხას. ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პროფესია აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაა. ამ პროფესიის ადამიანებისთვის ამერიკაში წლიური შემოსავალი 81 ათას დოლარს შეადგენს. ქალების დაახლოებით 25 % იკავებს ამ თანამდებობას. შემდეგი პრესტიჟული პროფესია ფარმაცევტის პროფესიაა, რომლის წლიური შემოსავალია 76 ათასი დოლარია. ამ პროფესიით ქალების დაახლოებით 43 % არის დასაქმებული. ათასი დოლარით ნაკლებს გამოიმუშავებს ადვოკატი, სადაც ქალები 37%-ს წარმოადგენენ. ფარმაცევტი შედის მაღალი რეიტინგის მქონეთა სიაში. 73 ათასი დოლარი აქვს შემოსავალი ინფორმაციული და კომპიუტერული სისტემების მენეჯერს. ეს პროფესია მეოთხე ადგილზეა რეიტინგის მიხედვით. ამ პროფესიაში ქალები 28 პროცენტს შეადგენენ. პროგრამული უზრუნველყოფის თანამშრომელი, წლურად 68 ათას დოლარს გამოიმუშავებს, 21 პროცენტი ამ პროფესიით დამსაქმებლებისა ქალბატონია. ქალი-ექიმი წლიურად 64 ათას დოლარს გამოიმუშავებს, ხოლო პროგრამისტი ქალების წლიური შემოსავალია 61 ათასი დოლარია.

*რეკლამა

მენეჯმენტის ანალიტიკოსის პროფესიაც ასევე პრესტიჟულია და ამ პროფესიაში იმდენივე ქალია, რამდენიც მამაკაცი. მათი წლიური შემოსავალია 61 ათასი დოლარია. ათეულში შემავალი პრესტიჟული სამუშაოა, გამომთვლელი მანქანების მთავარი სპეციალისტი და ექიმი-თერაპევტი, მათი წლიური შემოსავალი 60 ათასს დოლარს შეადგენს. ცნობილია, რომ ერთი და იგივე პროფესიის მამაკაცები და ქალები ერთნაირად არ გამოიმუშავებენ და განსხვავებული ხელფასი აქვთ. პირველ ადგილზეა გენერალური დირექტორის თანამდებობა. დირექტორები შედიან ყველაზე მაღალანაზღაურებად სამსახურებში. ასევე, მაღალანაზღაურებადი პროფესიაა პროექტების მენეჯრი. სათანადოდ აზღაურდება პროფესიონალი კონსულტანტის სამსახურიც. ასევე მაღალანაზღაურებადი სამსახურია ბუღალტერიაც. მენეჯერი – მოთხოვნადი პროფესიაა, რომელიც ასევე მაღალანაზღაურებადია. ინჟინერ არქიტექტორის პროფესიაც მაღალანაზღაურებადია, რომელსაც არც თუ ისე ცოტას უხდიან. მენეჯერის თანამდებობა არის არა მხოლოდ მოთხოვნადი პროფესია, არამედ კარგად ანაზღაურებადიც, რომელიც იურისტის, დიზაინერის და სუპერვაიზორის ანაზღაურებას უტოლდება. მათი ანაზღაურება მერყეობს რამოდენიმე ათეულ ათასს შორის. ყველაზე პერსპექტიულ, მაღალანაზღაურებად სამსახურებად ითვლება, ის პროფესიები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს ძალიან კარგი ცხოვრების პირობები, ან ნორმალური ცხოვრება. ამასთანავე, ეს შემოსავალი უნდა იყოს სტაბილური, რომელიც მისცემს უფლებას იზრუნოს მომავალზე. ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული და პრესტიჟული სამუშაოა IT სპეციალისტები. IT სეციალისტი და ფინანსური ანალიტიკოსი არ დარჩება სამსახურის გარეშე. ასევე მოთხოვნადი პროფესიებია ფინანსური კონსულტანტი და საკრედიტო ექსპერტები. ძალიან ბევრ კომპანიას ესაჭიროება მარკეტოლოგები და იურისტები. საკმაოდ კარგ ფულს შოულობენ ვაჭრობაში ჩართული ადამიანები. ესეც საკმაოდ პერსპექტიული სამუშაოა, მაგრამ ყველას არ შეუძლია ამ საქმეში მიაღწიოს წარმატებას. კარგი დასაწყისი შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი მოთხოვნადი სპეციალობის შემთხვევაში – მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვის მენეჯერი, მდივანი, საქმეთა მმართველი. მდივნობა ერთ-ერთი პერსპექტიული საქმიანობაა, ასევე პერსპექტიული საქმიანობაა პედაგოგობა. ხარისხის ამაღლებით იზრდება შემოსავლები, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ის მეცნიერ მუშაკი, ან დოქტორია. პერსპექტიულად შესაძლოა მივიჩნიოთ ექიმის, ფარმაცევტის და ფსიქოანალიტიკოსის პროფესია. ცალკე უნდა ვთქვათ მუშათა სპეციალობებზეც. ზოგიერთი მათგანი, უფრო ბევრ ფულს შოულობს და უკეთესად უზრუნველყოფს ოჯახის წევრების ცხოვრებას, ვიდრე ბევრი პრესტიჟული პროფესიები. ესენი არიან: ამწეზე მომუშავე, შემდუღებელი და ასე შემდეგ. ყველაზე მაღალანაზღაურებად სამსახურად მთელს მსოფლიოში ითვლება ქირურგი, რომლის შრომაც დაუფასებელია და ასევე მაღალანაზღაურებადიც. ქირურგების საშუალო ხელფასი წელიწადში 180000$. ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პროფესიაა ინვესტბანკის მმართველი დირექტორის თანამდებობა, რომლის წლიური შემოსავალიც არის დაახლოებით 3 მილიონი დოლარი. აგრეთვე თვიმფრინავის პილოტობა.

დღესდღეობით მოთხოვნა პილოტებზე საკმაოდ გაიზარდა, შეიძლება ითქვას, რომ არ არის კადრების საკმარისი რაოდენობა. პილოტებზე ბევრი რამაა დამოკიდებული, მათ შორის მგზავრთა სიცოცხლე. პილოტების შემოსავალი საკმაოდ მაღალია, საშუალოდ, 135000$ წელიწადში.