ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სწრაფი კრედიტები, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც სწრაფი სესხები გახდა ძალიან სწრაფი და მოსახერხებელი გზა ფულის სესხებისათვის ბევრი სვადასხვა საჭიროებისთვის. ეს სწრაფი სესხები მომხმარებელს აძლევენ ფულის ონლაინ რეჟიმში სესხების საშუალებას და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ფული თქვენს საბანკო ანგარიშზე მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, ბანკში რიგებში დგომისა ან კერძო კრედიტორების ოფისებთან დგომის საჭიროების გარეშე.

კომპანიამიღებისდროსუპროცენტოპირველად სესხიპირველი სესხის მაქსიმუმისესხის ვადააიღე სესხი
15 წუთში 50-250 ლარი650 ლარი
*94.3%
1-30 დღეაიღე სესხი
15 წუთში 30 - 500 ლარი900 ლარი
*100%
5-730 დღეაიღე სესხი
15 წუთში 50 - 500 ლარი1000 ლარი
*100%
5-30 დღეაიღე სესხი
15 წუთში 100-1000 ლარი1000 ლარი
*99.95%
1-12 თვემდეაიღე სესხი
15 წუთში 500-3000 ლარი3000 ლარი
*95.13%
3-24 თვემდეაიღე სესხი
15 წუთში 400 - 1500 ლარი4000 ლარი
*97.48%
3-36 თვემდეაიღე სესხი
15 წუთში 50 - 500 ლარი1500 ლარი
*99.98%
5-30 დღეაიღე სესხი
5 წუთში 100-300 ლარი300 ლარი
*99.61%
1-20 დღეაიღე სესხი
15 წუთში 500-5000 ლარი5000 ლარი
*ინდივიდუალური
1-36 თვემდეაიღე სესხი
1 დღე 1000-30000 ლარი30000 ლარი
*ინდივიდუალური
3-72 თვემდეაიღე სესხი
1 დღე 500-20000 ლარი20000 ლარი
*ინდივიდუალური
3-36 თვემდეაიღე სესხი

* წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

 

რას ნიშნავს ზუსტად სწრაფი სესხი?

სწრაფი სესხები წარმოადგენენ მოკლევადიან სესხების ვარიანტს, სადაც კერძო კრედიტორები (არა ბანკები) სთავაზობენ თავის მომხმარებელს შანსს ფულის სესხების მოკლევადიან დაფარვის ვარიანტს, გირაოსა ან რაიმე გარანტის საჭიროების გარეშე. ამ სწაფ სესხებს ასევე მოუწოდებენ ონლაინ სესხებს, რადგან მათი უმეტესობა ინტერნეტში მტკიცდება და თქვენ ძირითადად შეგიძლიათ აიღოთ ფული მსოლიოს ნებისმიერ წერტილში და ამისთვის მხოლოდ გჭირდებათ ინტერნეტი და საბანკო ანგარიში. ეს მოკლევადიანი სესხები ძალიან პოპულარული გახდა და როგორც წესი, გამოიყენება სამომხმარებლო კრედიტის და საკრედიტო ბარათების შესაცვლელად.sesxebi
ფულის სესხება ინტერნეტის მეშვეობით დაიწყო ბოლო ათწლეულების განმავლობაში და პირველი კრედიტორები გაჩნდნენ დაახლოებით 2005-2006 წლებში, მაგრამ დამოკიდებულია ბაზრის მოთხოვნილებებისა და ხალხის ინტერესზე, ეს სესხები უფრო ფართოდაა მიღებული ზოგიერთ ქვეყნებში, მაგრამ ზოგიერთში ახლა იწყებენ აღმოჩენას. იმიტომ, რომ ეს სწრაფი კრედიტორები, როგორც წესი, დიდ პროცენტებს ადებენ და მათი მოგება ბევრად უფრო დიდია, ეს რთული გამოწვევაა ბანკებისთვის, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ერთადერთი დაწესებულება იყო, სადაც ხალხი სესხულობდა ფულს. ამ გაზრდილი კონკურენციის გამო კრედიტორებს შორის დაძაბულობა მომატებულია დაროგორც წესი, ძლიერ კონკურენციაში გამარჯვებული მომხმარებელია იმიტომ, რომ ყველა ის დაწესებულება, რომელიც სთავაზობს ფინანსურ მომსახურეობას, ვალდებული იქნება შეამცირონ პროცენტები, რათა შეძლონ კონკურენციის გაწევა სხვა დაწესებულებებსა და ბიზნეს ორგანიზაციებს შორის.

რამდენი ფული შეგიძლიათ ისესხოთ?

ფულის ზუსტი რაოდენობა, რომლის სესხებაც შეგიძლიათ იცვლება ერთი კრედიტორიდან შემდეგ კრედიტორამდე და რადგან ყველა ბიზნესი ადგენს საკუთარ საპროცენტო განაკვეთს და სტანდარტებს, თქვენ უნდა შეადაროთ ყველა კრედიტორი თქვენთვის ყველაზე შესაფერისი შემოთავაზების ასარჩევად. მაგრამ ზოგადად შეგიძლიათ 50 ლარიდან 1500 ლარამდე სესხება, ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, როდესაც კრედიტორები საშუალებას გაძლევენ 5000 ლარამდე ფულის სესხებას. როგორც წესი, მხოლოდ მცირე სესხები, რომლებიც 500 ან 1000 ლარს არ აღემატება ითვლება სწრაფ სესხად, რადგან თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ფული ყოველგვარი დამატებითი კრედიტისა და მონაცემების შემოწმების გარეშე, მაგრამ თუ თქვენ გსურთ უფრო მეტი ფულის სესხებას, მაშინ კრედიტორი დაინტერესდება თქვენი სამსახურით, შემოსავლებით და სხვა კრედიტების შესახებ, რომელიც თქვენ გაქვთ. და ამ ინფორმაციის საფუძველზე ეს კომპანიები განსაზღვრავენ, თუ რამდენად შესაფერისი კანდიდატი ხართ და შეძლებთ თუ არა სესხის დაფარვას.

სესხის ვადა (დაფარვის პერიოდი)?

ეს სწრაფი სესხები მოკლევადიანი კრედიტების ვარიანტად ითვლება და ჩვეულებრივ დაფარვის ვადაა 5-დან 30 დღე და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა დაფაროთ თქვენი ონლაინ სესხი ერთი გადახდით. რა თქმა უნდა, არსებობენ ზოგიერთი კრედიტორები, რომლებიც საშუალებას გაძლევენ სესხის გადავადებას და ასევე დაფარვას მრავალი გადახდებით, მაგრამ ესენი, როგორც წესი, განიხილება გრძელვადიან სესხებად. არსებობს ასევე მოკლევადიანი სესხის გადავადების ფუნქცია, მაგრამ ეს ფასიანი მომსახურებაა და თქვენ უნდა გადაიხადოთ ფიქსირებული საკომისიო სესხის დაფარვის 7-დან 14დღის განმავლობაში, შესაძლოა გადავადება 30 დღითაც.

სწრაფი სესხის პროცენტი?

როდესაც თქვენ სესხულობთ ფულს ამ კერძო კრედიტორებისგან უნდა იყოთ ფრთხილად პროცენტის გადახდისას იმიტომ, რომ ჩვეულებრივი საბანკო გამსესხებელთან შედარებით კერძო კრედიტორები ბევრად უფრო მაღალ საპროცენტო განაკვეთს აწესებენ. ზოგადად, საპროცენტო განაკვეთი ითვლება წლიურად და თუ თქვენ გაქვთ წლიური საპროცენტო განაკვეთი (წსგ) 20% ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გადაიხადოთ 20 ლარი, როგორც საპროცენთო განაკვეთი 100 ლარის სესხების შემთხვევაში. სწრაფი სესხების წლიური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება აღემატებოდეს 100% იმიტომ, რომ სესხის დაფარვის ვადა გაცილებით მოკლეა, ვიდრე რეალური მოთხოვნილების განაკვეთები. მაგალითად, თუ მე ვსესხულობ 100 ლარს ერთი თვით 100% საპროცენტო განაკვეთით, მე უნდა გადავიხადო 10 ლარზე ნაკლები პროცენტი იმიტომ, რომ 100% გაყოფილია 12ზე. არსებობს ასევე საურავი (ჯარიმა), რომელსაც იხდის მსესხებელი სესხის დაბრუნების ვადის გადაცილებისას. ამ საურავის (ჯარიმის) პროცენტული მაჩვენებელი შეიძლება იყოს ისეთი მაღალი, როგორიცაა 1% ყოველ დღეზე, და ეს მიემატება თქვენ კუთვნილ გადასახდელ თანხას და წინა დაგროვილ პროცენტებს.

სად გამოვიყენოთ ეს სწრაფი სესხები?

ამ სწრაფ ონლაინ სესხებს, როგორც წესი, არ გააჩნიათ წინასწარ განსაზღვრული მიზანი და მსესხებელს შეუძლია თანხის გამოყენება სურვილისამებრ. ეს პუნქტი ანიჭებს ამ სესხებს დიდ კონკურენტულ უპირატესობას მანქანის სესხებზე, სალიზინგო და სხვა ფინანსურ მომსახურეობებზე. ძირითადად, როდესაც თქვენ ღებულობთ სწრაფ სესხს შეგიძლიათ მოიხმაროთ ნებისმიერი მიზნით, შეზღუდვების გარეშე. ყველაზე პოპულარული მიმართულებები, რისთვისაც იყენებენ ამ სესხს:

  • მანქანის შეკეთება – ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი კატეგორია მანქანის შეკეთებაა იმიტომ, რომ მოტორიანი მანქანების მიმართ გვაქვს ასეთი დამოკიდებულება და როგორც წესი, არ არის იაფი და ლოდინი შემდეგ ხელფასამდე არ შეგვიძლია.
  • სამედიცინო ხარჯები – ჩვენი ჯანმრთელობა შესაძლოა, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ და შევამოწმოთ და ამიტომ ეს სწრაფი სესხები ფართოდ გამოიყენება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო პროცედურების გადასახდელად. ექიმები და მედიცინა არ არის იაფი და თუ თქვენ არ გაქვთ სიცოცხლის ან სამედიცინო დაზღვევა, მაშინ ერთადერთი გამოსავალია ფულის სესხება!
  • ყოველდღიური ხარჯები – თუ თქვენ გჭირდებათ კომუნალური გადასახდებისა ან ნებისმიერი აუცილებელი პროდუქციის ყიდვა, მაგრამ არ გაქვთ ფული სწრაფი სესხი შეიძლება იყოს ძალიან მოსახერხებელი და თქვენ არ განიცდით მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ უფულოდ დარჩით.
  • კრედიტის დაფარვა – თუ გჭირდებათ თქვენი იპოთეკური ან ავტო სესხის დაფარვა, მაგრამ ჯერ არა გაქვთ შემოსავალი, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ პატარა სესხებით და როგორც კი ფული დაჯდება თქვენს საბანკო ანგარიშზე, შეგიძლიათ სწრაფად დაფაროთ მცირე სესხი.
  • გართობა – და ზოგჯერ აუცილებელია მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ ცოტათი გართობა მეგობრებთან ან საყვარელ ადამიანთან ერთად, მაგრამ არა გაქვთ ფული. ეს სწრაფი სესხები დახმარებაა, მაგრამ სესხის გართობაზე დახარჯვისას დარწმუნებული იყავით, რომ შეძლებთ მის დაფარვას!

რომელია მინიმალური მოთხოვნები?

თუ გსურთ სწრაფი სესხის აღება თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ რამდენიმე ძირითად მოთხოვნას, რომელიც უზრუნველყოფს კრედიტორს, რომ თქვენ შეძლებთ ვალის დაფარვას. უამრავი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც ხალხს უცდია მოპარული პირადობის მოწმობით სესხის აღება ან ერთ სახელზე რამოდენიმე სესხის გაფორმება და ამიტომ ეს უბრალო პრევენციული ღონისძიებები იქნა მიღებული. სწრაფი სესხის მისაღებად ყველაზე გავრცელებული მოთხოვნებია:

  • ასაკი – თქვენ უნდა იყოთ 20-75 წლამდე, შეძლოთ ონლაინ სესხის განაცხადის შევსება. ეს ასაკობრივი ზღვარი მიღებულია ასე, რომ, როგორც მოზარდებს და ახალგაზრდებს, ასევე პენსიონერებს საშუალება არ ეძლევათ სესხის მისაღებად, ასე რომ ტყვუილა არ ეცადოთ განაცხადის შეტანას.
  • თქვენ უნდა იყოთ საქართველოს მოქალაქე – თქვენ უნდა იყოთ იმ ქვეყნის მოქალაქე, სადაც განაცხადი შეგაქვთ სესხის მისაღებად, წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადი დაუყოვნებლივ გაუქმდება.
  • თქვენ გჭირდებათ საბანკო ანგარიში – თქვენ უნდა გქონდეთ საბანკო ანგარიში საქართველოს ერთ-ერთ რეგისტრირებულ, ოფიციალურ ბანკში, რომ თქვენს კრედიტორს შეეძლოს დაუყონებლივ ფულის გაგზავნა.
  • თქვენ უნდა გქონდეთ მობილური ტელეფონის ნომერი – თქვენ ასევე გჭირდებათ აქტიური მობილურის ნომრერი იმისთვის, რომ დაუკავშირდეთ თქვენი კრედიტორის ოფისის თანამშრომლებს და მიიღოთ თქვენი მოთხოვნილი სესხი.
  • თქვენ უნდა გქონდეთ კარგი საკრედიტო ისტორია – თქვენ უნდა გქონდეთ კარგი საკრედიტო ისტორია და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენი სახელი და სოციალური უზრუნველყოფის ნომერი არ უნდა იყოს ნაპოვნი ცუდი კრედიტორებს ბაზაში

რა დროს შემიძლია კრედიტის მიღება?

როგორც წესი, თქვენ შეძლებთ მიმართოთ სწრაფი სესხის მისაღებად 24/7, მაგრამ ის სესხები ძირითადად გაიცემა 8:00 და 22:00 საათებს შორის. რა თქმა უნდა თითოეულ კომპანიას აქვს საკუთარი პირობები და სამუშაო საათები. თუ თქვენ განაცხადი შეიტანეთ მაშინ, როდესაც ეს კონკრეტული კომპანია არ მუშაობს, თქვენ განაცხადს აღმოაჩენენ მომდევნო დღეს სამუშაო საათების დაწყებისთანავე. იმის გამო, რომ საგანგებო სესხების საჭიროება არა მარტო ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლითაა, არამედ მთელი კვირის განმავლობაში, ეს სწრაფი კრედიტორები, ჩვეულებრივ, მუშაობენ ყოველდღე დასვენების დღეებისა და უიქენდის ჩათვლით. იმისთვის, რომ სრულად დარწმუნდეთ დროში, თუ როდის მიიღებთ თქვენ სესხს, საუკეთესო გზაა თვითოეული კომპანის სამუშაო საათების შემოწმება განაცხადის შეტანამდე.

რა მოხდება თუ ვერ მოვახერხებ კრედიტის დროულად დაფარვა?

თუ რაიმე მიზეზით ვერ ახერხებთ კრედიტორთან შეთანხმებული სესხის დროულად დაფარვას ხელშეკრულების ვადებში, თქვენ გეძლევათ საშუალება გადაავადოთ სესხის დაფარვა, და ამ გადავადების გადაცილების შემთხვევაში მოგიწევთ საურავის (ჯარიმის) გადახდა. საურავის პროცენტები, ძირითადად ძალიან მაღალია, როგორც 1% ყოველდღე, მაგრამ თუ თქვენ იგნორირებთ და არ შეგიძლიათ დავალიანების გადახდა თქვენს კრედიტორს შეუძლია ვალის კოლექციონერის (მესამე პირის) მოწვევა თავისი ფულის დასაბრუნებლად. რა თქმა უნდა, ამ მოქმედების საუკეთესო თანმიმდევრობაა, როცა მსესხებელი დროულად ფარავს ვალს, მაგრამ კარგია იმის ცოდნა თუ რა ხდება წინააღმდეგ შემთხვევაში!

როგორ მივიღოთ გადაუდებელი სესხი?

განაცხადის პროცესი ძალიან სწორი ნაბიჯია და მისი ურთულესი ნაწილია სწორი კრედიტორის არჩევა, რომელიც დააკმაყოფილებს თქვენს ყველა მოთხოვნილებას. საუკეთესო გზა სწორი კრედიტორის არჩევისათვის ამ საიტის გამოყენებაა, შეადარეთ ყველა არსებული შეთავაზება და აირჩიეთ საუკეთესო. სწორი კრედიტორის არჩევის შემდეგ გადადით მის ვებგვერდზე და აირჩიეთ თანხის დაფარვის პირობები და სესხის რაოდენობა. შემდეგ თქვენ უნდა შეავსოთ ყველა საჭირო მონაცემი და დარეგისტრირდეთ, მაგრამ შემდეგ თქვენ უბრალოდ უნდა დაელოდოთ დამტკიცებასა და დასტურს, რომ თანხა გადარიცხულა თქვენს საბანკო ანგარიშზე.