კომპანიამიღებისდროსუპროცენტოპირველად სესხიპირველი სესხის მაქსიმუმისესხის ვადააიღე სესხი
15 წუთში 50-250 ლარი650 ლარი
*94.3%
1-30 დღეაიღე სესხი
15 წუთში 50 - 500 ლარი1000 ლარი
*100%
5-30 დღეაიღე სესხი
15 წუთში 50 - 500 ლარი1500 ლარი
*99.98%
5-30 დღეაიღე სესხი

* წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთიყველა ონლაინ სესხები
ყველა ჩვენგანს სმენია ტერმინი უპროცენტო სესხები, რომელიც მაგნიტივით იზიდავს ახალ მომხმარებლებს იმიტომ, რომ ვის არ სურს უპროცენტო სესხის აღება? ამ სტატიაში ჩვენ დავადგენთ, თუ რას წარმოადგენს ზუსტად ეს დახვეწილი უპროცენტო სესხი და მართლაც რამდენად ეფექტურია და არსებობს თუ არა ფარული საფასური. მოკლე პასუხი ამ კითხვის ასეთია, ზოგადად ეს სესხები ნამდვილად ყოველგვარი პროცენტის გარეშეა და თქვენ უნდა დაფაროთ ზუსტად იგივე ნასესხები თანხა და არანაირი დამატებითი ხარჯები. მაგალითად, თუ თქვენ ისესხეთ 200 ლარი 30 დღით, მაშინ თქვენ უნდა დაფაროთ ზუსტად 200 ლარი. ეს უპროცენტო სესხები ძალიან გავრცელებულია და კრედიტორების უმეტესობა გვთავაზობს ამ არასაბანკო საკრედიტო მომსახურეობა, სადაც მათი პირველი მომხმარებლები იღებენ პირველ სესხს ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების გარეშე. და სწორედ ამიტომ, ამ უპროცენტო სესხებს უწოდებენ “უფასო სესხებს”, რადგან თუ მჭიდროდ განვიხილავთ მათ, თქვენ ნამდვილად იღებთ სრულიად უფასო მომსახურეობას და როგორც კი დაფარავთ სესხს არ გექნებათ არანაირი დამატებითი გადასახადი. რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ სესხი და არ დაფაროთ იგი, როგორც ამ ტერმინის პირდაპირი განმარტებაა, ისესხეთ ( ამ შემთხვევაში ფული) წინასწარ განსაზღვრული დროის განმავლობაში და შემდეგ დაუბრუნეთ თქვენი ნასასესხები თანხა კრედიტორს.

ყველაზე გავრცელებული უპროცენტო სესხის ტიპია სწრაფი სესხები, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ფულის სესხება მოკლე ვადებში და ძირითადად თანხა, რომლის სესხებაც შეგიძლიათ არ აღემატება 1500 ლარს. მაგრამ, ეს სესხები განკუთვნილია არა დიდი გადასახდებისათვის, არამედ ზოგადად გამოიყენება მცირე შესყიდვებისათვის და საგანგებო სიტუაციებში. ამ მიზნისათვის მოკლევადიანი სესხი ძალიან ეფექტურია და თუ პროცენტის გარეშეა, თქვენ შეგიძლიათ ისესხოთ ისე, რომ დამატებითი გადასახადი არ გექნებათ.

როდის შეგიძლიათ უპროცენტო სესხის აღება?

zero-percentუპროცენტო სესხები, როგორც წესი, ახალი მომხმარებლებისთვისაა და ეს ნიშნავს, რომ პირველი მოკლევადიანი სესხი, რომელსაც ისესხებთ იქნება უპროცენტო, ამის შემდეგ თქვენ უნდა გადაიხადოთ პროცენტი ყოველი სესხებისას. მაგრამ, რადგანაც არსებობს მრავლი სხვადასხვა კრედიტორი, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ თქვენი პირველი სესხი ისესხოთ სხვადასხვა კრედიტორისგან. ეს სწრაფი სესხები მომგებიანია კრედიტორებისათვის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ და სწორედ ამიტომ პირველი უფასო სესხით კომპანია აგებს, მაგამ ეს უფრო მარკეტინგული ნაბიჯია, რომელიც იზიდავს მომხმარებლებს და კომპანიებს შეუძლიათ მისგან მოგების ნახვა. როდესაც თქვენ სესხულობთ ფულს კომპანიისგან (პროცენტის გარეშეც კი) სავარაუდოა, რომ თქვენ ისესხებთ ისევ და ისევ და აი ზუსტად ამიტომ კომპანიები გარკვეულ მოკლევადიან დანაკარგებზე მიდიან , რომ მომავალში მიიღონ უფრო მეტი მოგება.

რამდენის სესხება შეგიძლიათ?

ზოგადად უპროცენტო სესხებს სთავაზობენ სწრაფი სესხების კომპანიები და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ დიდი რაოდენობით ფულის სესხებას ვერ შეძლებთ. როგორც წესი, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ 1000 ლარამდე სესხი, მაგრამ თანხის საშუალო რაოდენობაა 200-500 ლარი. კრედიტორებს არ სურთ მომხმარებლისთვის დიდი თანხის სესხების შანსის მიცემა იმიტომ, რომ რისკი გაიზრდება და მოგებაც ნაკლები ექნებათ.

რამდენია უპროცენტო სესხის დაფარვის ვადა?

ეს უპროცენტო სესხები, ისეთივეა, როგორც, ჩვეულებრივი სწრაფი სესხები და თქვენ შეგიძლიათ ისესხოთ ერთნაირი დაფარვის პირობებით სხვადასხვა სესხი ასეთ კომპანიაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ უფასო სესხი 30 დღის ვადით და ვადის ბოლოს გადაიხადოთ ყოველგვარი დამატებითი ღირებულების გარეშე. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ დავალიანების წინასწარ განსაზღვრული დროის მონაკვეთში ფულის დაფარვა, მაშინ თქვენ ვადის გასაგრძელებლად გადავადების შესაძლებლობა გეძლევათ, მხოლოდ ეს მომსახურება ფასიანია და როგორც კი თქვენ გადააცილებთ გადახდას, თქვენი უფასი სესხი გადაიქცევა ჩვეულებრივ დავალიანებად და თქვენ ვალდებულნი იქნებით მთლიანი ფულის პროცენტის გადაიხადოთ. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ დროულად დაფაროთ სესხი და საჭიროების შემთხვევაში აიღოთ კიდევ ერთი უფასო სესხი სხვა კრედიტორისგან და დაფაროთ პირველი დავალიანება.

ეს სესხები ნამდვილად ყოველგვარი პროცენტის გარეშეა?

როდესაც თქვენ იღებთ სწრაფ უპროცენტო სესხს, შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ თქვენ არ უნდა გადაიხადოთ რაიმე ფარული საფასური ან გადასახადი და თქვენი წლიური საპროცენტო განაკვეთი (წსგ) 0%-ია. ეს შეთავაზება ერთ-ერთი საუკეთესოა, რომლის მიღებაც შეგიძლიათ, რადგან არ არსებობს სხვა უსაფრთცხო მომსახურეობა. ეს უბრალოდ გვიჩვენებს, თუ რამდენად ძლიერია კაპიტალიზმი და თავისუფალი ვაჭრობა, როგორც წესი იწვევს კონკურენციას ბიზნესში და ეს კონკურენცია საბოლოოდ კარგია მომხმარებლისთვის. ეს უპროცენტო სესხები დასტურია იმისა, რომ საკრედიტო კონკურსის ნიშა იწვევს უკეთეს შემოთავაზებებსა და ხარჯების შემცირებას.